Hydranty zewnętrzne -Przegląd techniczny, konserwacja oraz pomiar ciśnienia i wydajności.

  Zakres wykonywanych czynności w ramach badania: 

  • Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego, 
  • Sprawdzenie otwarcia zasuwy,
  • Dokonanie pomiaru wydajności nominalnej
  • Dokonanie pomiaru ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego zestawu pomiarowego HYDRO-TEST 
  • Sporządzenie wymaganej dokumentacji.


podstawa prawna