Specjalizujemy się głównie w następujących zagadnieniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 

  • okresowe przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego 
  • napełnianie, remonty gaśnic i agregatów gaśniczych
  • próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic i agregatów gaśniczych
  • próby ciśnieniowe węży hydrantowych
  • pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych 
  • pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych
  • instalowaniu i naprawie hydrantów przeciwpożarowych
  • instalowaniu podręcznego sprzętu gaśniczego
  • instalowaniu oznakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych