Hydranty wewnętrzne - Przegląd techniczny, konserwacja oraz pomiar ciśnienia i wydajności.

Czynności wykonywane w ramach usługi :

  •  Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.)

  •  Sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę
  •  Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego HYDRO-TEST
  •  Pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do natychmiastowego użycia i oznakowany napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu 
  •  Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany jako "USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym właściciela.
  •  sporządzenie protokołu.

podstawa prawna